ČLANOVI BEZ SLIKA

PA KAKO DA IH SE PODSJETIMO?

 

Tužnih 152 rupe. Neki čak imaju i "svoju" stranicu, okvir je označen sa i ujedno je link na tu stranicu!

 

 

 

 

 

Što je manje ovih pravougaonika, veća će biti i stranica bez rupa