NAŠE GLUPOSTI

Ko prizna, ništa mu se ne prašta, ali, ljudi smo, shvatićemo se. Posljednji prilog 12.09.2008. 

Bobo Ilić predložio, a ja namah usvojio, da se otvori ova rubrika. Statistički gledano, ne bi se trebalo bojati za njenu budućnost, ko od nas griješnika nije napravio jednu ili više manjih ili većih gluposti? Naravno da one bezgrešne izuzimam. Pa ko velim, da dam primjer i počnem sa jednom mojom glupošću:

Dejan Stojnić: LEĐNI LET NA BLANIKU NA 350km/h

Fadil Karamehmedović Kafa:  PRVO GRUPNO LETENJE

Vojislav Cikota Cile: NEPLANIRANO NOĆNO LETENJE