PREMINULI ČLANOVI AEROKLUBA SARAJEVO

Neka im je slava, nebo plavo, i vječni mir i pokoj duši

 

Sada ovde imamo 171 ime. To je strašno puno. A strašno je i to što sam ja lično poznavao sto dvadeset i kusur. Valjda je to jedan od motiva koji me guraju da i dalje neumorno radim na održavanju ovog sajta.

Za samo 165 od naših preminulih članova posjedujemo fotografije, njih 6 je ovde predstavljeno sivim pravougaonicima. E ovde je stvar veoma ozbiljna, što je veće vremensko odstojanje od njihove smrti, sve su manje šanse da dođemo do fotografija. Možda vi imate neku?

u slici znači da i imam posebnu stranicu za tog preminulog člana, a slika je ujedno link na tu stranicu!

 1. Abdagić Irfan Seljo, 4. maj 1969.

 2. Abdinović Alija Amidža, 27. april 2007.

 3. Aćimović Jovo, 3. decembar 2016.

 4. Adamović Miroslav Adam, 19. mart 1996.

 5. Ajdič Gustav

 6. Alibegović Rizo, 25. juli 2002 u 72. godini života. Sahranjen na Vlakovu 27. jula

 7. Arbajter Maks

 8. Arežina Jovo

 9. Avsec Bojan

 10. Bakaršić Sabit Džamija

 11. Begović Esad Esa, 6. decembar 1986.

 12. Berberih Eduard Edo , 4. juli 2015.

 13. Biberčić Mladen Biber

 14. Bilić Branko, 6. april 2011.

 15. Blagojević Milorad Blagoje, 4. maj 1995.

 16. Borovac Safet, 4. maj 1969.

 17. Bošković Aco, 25. juni 2014.

 18. Bošković Branko, 3. maj 2009.

 19. Brekalović Suljo, 19. februar 1992.

 20. Bukalo Rešad, 12. februar 2011.

 21. Bukovac Zdravko Buki

 22. Bukvić Mujo, 23. februar 2012.

 23. Bušić Judita Seka

 24. Bušić Zvonko, 22. juni 2018. Sarajevo

 25. Buzančić Vesna Veca, 11. februar 2015, Stara Gradiška

 26. Cikota Vojislav - Cile, Mikan, 28. avgust 2011.

 27. Cmiljić Branko Cmajo, 24. april 2001.

 28. Cvetković Dragomir Leb, 7. april 2015.

 29. Čapra Jusuf, 22. decembar 2003. u Brčkom

 30. Čapra Šerif, 9. juna 2018. u Beogradu

 31. Časar Emil, 27. juli 1961.

 32. Čaušević Džemil, 29. avgust 1987.

 33. Čaušević Safet Ćasa, 29. decembar 1995.

 34. Čemerlić Ahmet Mesar

 35. Čengić Ibro, 3. maj 2012.

 36. Čolaković Šukrija

 37. Ćuk Hasan Hasko

 38. Ćurić Zlatan, 25 februar 2009.

 39. Damjanović Danilo Damjan, 25. oktobar 2008.

 40. Damjanović Igor, 8. septembar 2010.

 41. Damjanović Nada (nast pad), 28. avgust 2009.

 42. Danilović Đoko (jed, mot), 23. februar 2012.

 43. Džafić Hajrudin (jed), 26. mart 2016.

 44. Džambegović Ibro, 13. avgust 2008.

 45. Džonlić Ivan Ivo, 10. juli 2007.

 46. Đanešić Aleksandar (mod), 27. februar 1992.

 47. Đukić Mubedžel Bedžo 24. maja 2014.

 48. Fazlagić Fadil, 21. juli 2000.

 49. Fetahagić Midhat, 15. juni 1975.

 50. Frančisko Gligor, 21. oktobar 2018.

 51. Franković Zvonimir Zvonko, 28. januar 2008.

 52. Gavrankapetanović Sadrudina, 11. avgust 2015.

 53. Gavrić Miloš

 54. Gligorijević Branimir Gliša, 26. maj 2009.

 55. Golijanin Savo

 56. Gudelj Davor, 7. juni 2014.

 57. Gujić Slavica, 1. septembar 1972.

 58. Hadžismajlović Brato

 59. Hastor Nijaz

 60. Holik Željko

 61. Hrelja Muhamed

 62. Hrustanović Ahmed, 15. avgust 2016.

 63. Hufnagl Branko, 1991.

 64. Huković Midhat Mido

 65. Huljić Mustafa

 66. Imamović Aleksandar Saša

 67. Isaković Mirsad Gana

 68. Jankač Stjepan Pepi, 13. april 2014.

 69. Jovanović Gorčin, 1. juni 2017.

 70. Jožanc Franjo, 23. avgust 1976.

 71. Jurković Petar Pero Malajac, 25. juli 2008.

 72. Kadrić Zuhdija Zuhdo, 18. mart 1993.

 73. Karaica Halil Lilo, poginuo od granate u Sarajevu 8. maja 1992.

 74. Karić Rifat, 17. februar 2005.

 75. Kmoch Vilim Vili, 18. oktobar 2002.

 76. Kosovac Dragutin Braco, 22. januar 2012.

 77. Kosovac Slobodan Slobo, 21. maj 1977.

 78. Krčmar Jovica, 20. maj 2007.

 79. Krstić Miroslav Krle

 80. Kršić Bogdan Boban, 21.oktobar 2009.

 81. Kršić Nikola, 25. juni 1985.

 82. Kukura Arsen Kuko

 83. Lasica Boro, 15 septembar 1983.

 84. Lisov Radomir, 21. juni 1973.

 85. Lovrić Milan, 1. januar 2011.

 86. Ljutika Muhamed Juka, Ljuti, 21. juni 2009.

 87. Maksimović Zdenko

 88. Malenica Ivan, 20. mart 2008.

 89. Malešević Dule, 4. maj 2010.

 90. Marić Miodrag Bato, 17. februar 2009.

 91. Marić Vojka, 17. juni 2008.

 92. Matić Radmilo Mišo, 19. maj 2002.

 93. Mehić Ismet Isma, 1. januar 2008.

 94. Mehmedbašić Ahmed Medeni, 10. marta 2013.

 95. Micevcki Atanas Aco, 29. novembar 2002.

 96. Mijatović Boro

 97. Milanović Ratko Brico, 8. mart 1984.

 98. Miletić Ladislav Braco, 27. juli 1961.

 99. Milivojević Dragoslav, 28. juni 2007.

 100. Minić Jakša Glibo, 27. decembar 2008.

 101. Misilo Petar

 102. Močević Novak

 103. Mračkovski Andrija, 22. avgust 1952.

 104. Muderizović Namik, 10. juni 1986.

 105. Muhidinović Musaib

 106. Naprelac Džemo, 1999.

 107. Ništović Omer

 108. Novaković - Kačmarčik Nišava, 2. jula 2007.

 109. Obradović Đuro, 24. decembar 2004.

 110. Oprašić Hasan, 15. januar 2009.

 111. Paloš Enver, 12. januar 2015.

 112. Paloš Gordana, 19. april 2004.

 113. Pavlović Dragić, 27. juli 1961.

 114. Pavlović Njegoš

 115. Podgorac Goran, 12. mart 2014.

 116. Požun Branislav Žuna, 16. oktobar 2009.

 117. Prcić Halid

 118.  Princip Milan, 19. decembar 1978.

 119. Prodanović Ljubomir Prodan, 23. septembar 2015.

 120.  Radić Gojko, 30. mart 2007.

 121.  Radukić Žarko, 27. septembar 1970.

 122.  Rakić Vladimir Raka

 123.  Raspudić Krunoslav, 8. juli 2011.

 124.  Roljić Ilija, 10. juni 1990.

 125.  Rudalija Osman Dedo, 5. oktobar 2000.

 126.  Saračević Vejsil Veso, 21. juni 2007.

 127. Savarić Franjo, 28. decembar 2012.

 128.  Savić Ilija 

 129. Selimić Hazim, 24. januar 2017. 

 130. Selimić Sabahudin Sabo, 19. oktobar 2013. 

 131.  Solaković Ferid Žilo, 14 decembar 1975.

 132.  Spasić Vladislav Spasa, 20. mart 1997.

 133.  Sudić Salko

 134.  Sunarić Branko Sunara

 135. Šaljić Dženan

 136.  Šavija Bogdan Boke, 23. decembar 1998.

 137.  Šavija Đorđe Cike, 27. juli 1961.

 138.  Šečić Ismet Sele, 16. avgust 2014.

 139. Šehović Slavenko Aša, 28. avgust 2014.

 140. Šejtanić Bećir, 8. januar 2018.

 141.  Šljivar Milorad

 142.  Željko Štolba, 2. decembar 2016.

 143.  Šmit Zdenko, 30. oktobar 2014.

 144.  Tanasković Ljiljana, 14. juni 1996.

 145.  Tasić Radivoje, 16. juni 1992.

 146.  Tasić Slobodan Taske, 12. decembar 2008.

 147.  Tavra Hrvoje, 20. januar 2016.

 148.  Testen Anton, 22. maj 1999.

 149.  Tifničević Ana Sonja, 20. avgust 2001.

 150.  Tifničević Mario, 3. januar 1998.

 151.  Tomašević Dragan

 152.  Tomašević Stanko Čep, 10. maj 2004.

 153.  Tomić Aco

 154.  Tomšić Drago

 155.  Tomšić Rade , 19. maj 1997.

 156.  Topčagić Feriz

 157.  Torbica Slobodan Medeni

 158.  Ulrih Pavle

 159.  Uskoković Mladen Skok, 8. juni 2005.

 160.  Vajner Dobriša

 161.  Vasiljević Savo Cicko, 30. april 2007.

 162.  Vasković Željko, 2. januar 2015.

 163. Vinković Gordan - Vincek, 25. februar 2014.

 164.  Viteškić Kasim

 165.  Voinov Borislav Boban, 26. januar 1999.

 166.  Vrčević Slobodan, 14. novembar 1992.

 167.  Vujičić Milan Miša, 22. decembar 2005.

 168.  Vujov Dimitrije - Dimo, 25. decembar 2015.

 169.  Zorić Dušan, 13. juli 1995.

 170. Živanović Branko, 26. februar 2009.

 171. Zečević Avdo

 

Za mnoge od preminulih članova ne znam tačne datume smrti. Smrt se ne može izbjeći, pa da bar bude dostojno zabilježena. Pogledajte ovdje. Nadam se da ćete mi pomoći da upitnike zamijenim datumima. Puno više detalja možete naći ovde

 

   DILEME:

 

Ovdje su imena naših članova za koje sam dobio informaciju da nisu živi, ali nisam uspio da dobijem POTVRDU TE INFORMACIJE NI OD KOGA. Ako nešti znate, javite

 1. Jasmin Šabić - Jasko, (jed), nestao u ratu.