PREMINULI ČLANOVI AEROKLUBA SARAJEVO

Neka im je slava, nebo plavo, i vječni mir i pokoj duši

 

Sada ovde imamo 185 imena. To je strašno puno. A strašno je i to što sam ja lično poznavao sto dvadeset i kusur. Valjda je to jedan od motiva koji me guraju da i dalje neumorno radim na održavanju ovog sajta.

Za samo 165 od naših preminulih članova posjedujemo fotografije, njih 6 je ovde predstavljeno sivim pravougaonicima.

u slici znači da i imam posebnu stranicu za tog preminulog člana, a slika je ujedno link na tu stranicu!

 1. Abdagić Irfan Seljo, 4. maj 1969.

 2. Abdinović Alija Amidža, 27. april 2007.

 3. Aćimović Jovo, 3. decembar 2016.

 4. Adamović Miroslav Adam, 19. mart 1996.

 5. Ajdič Gustav

 6. Alibegović Atifa Kika

 7. Alibegović Rizo, 25. juli 2002 u 72. godini života. Sahranjen na Vlakovu 27. jula

 8. Arambašić Srboljub Srle, 25. 2. 2020, Otawa

 9. Arbajter Maks

 10. Arežina Jovo

 11. Avsec Bojan

 12. Bakaršić Sabit Džamija

 13. Begović Esad Esa, 6. decembar 1986.

 14. Balković Anton Gutlar, 7. decembar 2020.

 15. Berberih Eduard Edo , 4. juli 2015.

 16. Biberčić Mladen Biber

 17. Bilić Branko, 6. april 2011.

 18. Blagojević Milorad Blagoje, 4. maj 1995.

 19. Borovac Safet, 4. maj 1969.

 20. Bošković Aco, 25. juni 2014.

 21. Bošković Branko, 3. maj 2009.

 22. Brekalović Suljo, 19. februar 1992.

 23. Bukalo Rešad, 12. februar 2011.

 24. Bukovac Zdravko Buki

 25. Bukvić Mujo, 23. februar 2012.

 26. Bušić Judita Seka

 27. Bušić Zvonko, 22. juni 2018. Sarajevo

 28. Buzančić Vesna Veca, 11. februar 2015, Stara Gradiška

 29. Cikota Vojislav - Cile, Mikan, 28. avgust 2011.

 30. Cmiljić Branko Cmajo, 24. april 2001.

 31. Cvetković Dragomir Leb, 7. april 2015.

 32. Čapra Jusuf, 22. decembar 2003. u Brčkom

 33. Čapra Šerif, 9. juna 2018. u Beogradu

 34. Časar Emil, 27. juli 1961.

 35. Čaušević Džemil, 29. avgust 1987.

 36. Čaušević Safet Ćasa, 29. decembar 1995.

 37. Čemerlić Ahmet Mesar

 38. Čengić Ibro, 3. maj 2012.

 39. Čolaković Šukrija

 40. Ćuk Hasan Hasko

 41. Ćurić Zlatan, 25 februar 2009.

 42. Damjanović Danilo Damjan, 25. oktobar 2008.

 43. Damjanović Igor, 8. septembar 2010.

 44. Damjanović Nada (nast pad), 28. avgust 2009.

 45. Danilović Đoko (jed, mot), 23. februar 2012.

 46. Danilović Đoko (jed, mot), 23. februar 2012.

 47. Džafić Hajrudin (jed), 26. mart 2016.

 48. Džambegović Ibro, 13. avgust 2008.

 49. Džonlić Ivan Ivo, 10. juli 2007.

 50. Đanešić Aleksandar (mod), 27. februar 1992.

 51. Đukić Mubedžel Bedžo 24. maja 2014.

 52. Fazlagić Fadil, 21. juli 2000.

 53. Fetahagić Midhat, 15. juni 1975.

 54. Frančisko Gligor, 21. oktobar 2018.

 55. Franković Zvonimir Zvonko, 28. januar 2008.

 56. Gavrankapetanović Sadrudina, 11. avgust 2015.

 57. Gavrić Miloš

 58. Gligorijević Branimir Gliša, 26. maj 2009.

 59. Golijanin Savo

 60. Gudelj Davor, 7. juni 2014.

 61. Gujić Slavica, 1. septembar 1972.

 62. Hadžismajlović Brato

 63. Hastor Nijaz

 64. Haračić Mehmed - Mišo duh, 11. maj 2020.

 65. Holik Željko

 66. Hrelja Muhamed

 67. Hrustanović Ahmed, 15. avgust 2016.

 68. Hufnagl Branko, 1991.

 69. Huković Midhat Mido

 70. Huljić Mustafa

 71. Imamović Aleksandar Saša

 72. Isaković Mirsad Gana

 73. Jankač Stjepan Pepi, 13. april 2014.

 74. Jažić Mirsad Mirso, 10. maj 2019.

 75. Jovanović Gorčin, 1. juni 2017.

 76. Jožanc Franjo, 23. avgust 1976.

 77. Jurković Petar Pero Malajac, 25. juli 2008.

 78. Kadrić Zuhdija Zuhdo, 18. mart 1993.

 79. Kafedžić Mujo, 8. januar 2020.

 80. Karaica Halil Lilo, poginuo od granate u Sarajevu 8. maja 1992.

 81. Karić Rifat, 17. februar 2005.

 82. Kmoch Vilim Vili, 18. oktobar 2002.

 83. Kosovac Dragutin Braco, 22. januar 2012.

 84. Kosovac Slobodan Slobo, 21. maj 1977.

 85. Krčmar Jovica, 20. maj 2007.

 86. Krstić Miroslav Krle

 87. Kršić Bogdan Boban, 21.oktobar 2009.

 88. Kršić Nikola, 25. juni 1985.

 89. Kukura Arsen Kuko

 90. Lapenda Mate, 27. juni 2019.

 91. Lasica Boro, 15 septembar 1983.

 92. Lisov Radomir, 21. juni 1973.

 93. Lovrić Milan, 1. januar 2011.

 94. Lučić Miodrag Lule, 28. novembar 2019.

 95. Ljutika Muhamed Juka, Ljuti, 21. juni 2009.

 96. Maksimović Zdenko

 97. Malenica Ivan, 20. mart 2008.

 98. Malešević Dule, 4. maj 2010.

 99. Marić Miodrag Bato, 17. februar 2009.

 100. Marić Vojka, 17. juni 2008.

 101. Matić Radmilo Mišo, 19. maj 2002.

 102. Mehić Ismet Isma, 1. januar 2008.

 103. Mehmedbašić Ahmed Medeni, 10. marta 2013.

 104. Micevcki Atanas Aco, 29. novembar 2002.

 105. Mijatović Boro

 106. Milanović Ratko Brico, 8. mart 1984.

 107. Miletić Ladislav Braco, 27. juli 1961.

 108. Milivojević Dragoslav, 28. juni 2007.

 109. Minić Jakša Glibo, 27. decembar 2008.

 110. Misilo Petar

 111. Močević Novak

 112. Mračkovski Andrija, 22. avgust 1952.

 113. Muderizović Namik, 10. juni 1986.

 114. Muhidinović Musaib, 14. maj 2006.

 115. Mušić Fatima Fata, 16. juli 2019.

 116. Naprelac Džemo, 1999.

 117. Ništović Omer

 118. Novaković - Kačmarčik Nišava, 2. jula 2007.

 119. Obradović Đuro, 24. decembar 2004.

 120. Oprašić Hasan, 15. januar 2009.

 121. Paloš Enver, 12. januar 2015.

 122. Paloš Gordana, 19. april 2004.

 123. Pavlović Dragić, 27. juli 1961.

 124. Pavlović Njegoš

 125. Pihura Eso, 21. april 2019.

 126. Podgorac Goran, 12. mart 2014.

 127. Poznan Mile, 17. mart 2020.

 128. Požun Branislav Žuna, 16. oktobar 2009.

 129. Prcić Halid

 130.  Princip Milan, 19. decembar 1978.

 131. Prodanović Ljubomir Prodan, 23. septembar 2015.

 132.  Radić Gojko, 30. mart 2007.

 133.  Radukić Žarko, 27. septembar 1970.

 134.  Rakić Vladimir Raka

 135.  Raspudić Krunoslav, 8. juli 2011.

 136.  Roljić Ilija, 10. juni 1990.

 137.  Rudalija Osman Dedo, 5. oktobar 2000.

 138.  Saračević Vejsil Veso, 21. juni 2007.

 139. Savarić Franjo, 28. decembar 2012.

 140.  Savić Ilija 

 141. Selimić Hazim, 24. januar 2017. 

 142. Selimić Sabahudin Sabo, 19. oktobar 2013. 

 143. Softić Džemil Džeko, 5. marta 2020.

 144.  Solaković Ferid Žilo, 14 decembar 1975.

 145.  Spasić Vladislav Spasa, 20. mart 1997.

 146.  Sudić Salko

 147.  Sunarić Branko Sunara

 148. Šaljić Dženan

 149.  Šavija Bogdan Boke, 23. decembar 1998.

 150.  Šavija Đorđe Cike, 27. juli 1961.

 151.  Šečić Ismet Sele, 16. avgust 2014.

 152. Šehović Slavenko Aša, 28. avgust 2014.

 153. Šejtanić Bećir, 8. januar 2018.

 154.  Šljivar Milorad

 155.  Željko Štolba, 2. decembar 2016.

 156.  Šmit Zdenko, 30. oktobar 2014.

 157.  Tanasković Ljiljana, 14. juni 1996.

 158.  Tasić Radivoje, 16. juni 1992.

 159.  Tasić Slobodan Taske, 12. decembar 2008.

 160.  Tavra Hrvoje, 20. januar 2016.

 161.  Testen Anton, 22. maj 1999.

 162.  Tifničević Ana Sonja, 20. avgust 2001.

 163.  Tifničević Mario, 3. januar 1998.

 164.  Tomašević Dragan

 165.  Tomašević Stanko Čep, 10. maj 2004.

 166.  Tomić Aco

 167.  Tomšić Drago

 168.  Tomšić Rade , 19. maj 1997.

 169.  Topčagić Feriz

 170.  Torbica Slobodan

 171.  Ulrih Pavle

 172.  Uskoković Mladen Skok, 8. juni 2005.

 173.  Vajner Dobriša

 174.  Vasiljević Savo Cicko, 30. april 2007.

 175.  Vasković Željko, 2. januar 2015.

 176. Vinković Gordan - Vincek, 25. februar 2014.

 177.  Viteškić Kasim

 178.  Voinov Borislav Boban, 26. januar 1999.

 179.  Vrčević Slobodan, 14. novembar 1992.

 180.  Vujičić Milan Miša, 22. decembar 2005.

 181.  Vujov Dimitrije - Dimo, 25. decembar 2015.

 182. Zečević Avdo

 183. Zlatar Muhidin - Hido, 18. mart 2020.

 184.  Zorić Dušan, 13. juli 1995.

 185. Živanović Branko, 26. februar 2009.

 

Za mnoge od preminulih članova ne znam tačne datume smrti. Smrt se ne može izbjeći, pa da bar bude dostojno zabilježena. Pogledajte ovdje. Nadam se da ćete mi pomoći da upitnike zamijenim datumima. Puno više detalja možete naći ovde

 

   DILEME:

 

Ovdje su imena naših članova za koje sam dobio informaciju da nisu živi, ali nisam uspio da dobijem POTVRDU TE INFORMACIJE NI OD KOGA. Ako nešti znate, javite

 1. Jasmin Šabić - Jasko, (jed), nestao u ratu.