Neno Hrisafović - DVADESET PETA GODIŠNJICA ARIANE 3

 

Danas je tačno 25 godina od prvog lansiranja ARIANE 3 i to sa dva "prava" satelita (prvo dvojno lansiranje geostacionarnih satelita u svetu!).
Kako vreme brzo prolazi, a uspomene ostaju...
 
Sećam se kao da je bilo juče: lansiranje je moralo da se izvrši izuzetno danju da bi tehničke kamere mogle da snime odvijanje sekvence paljenja i stabilizacije pritiska sagorevanja u motorima prvog stepena, otvaranje brava koje drže raketu na rampi, odbacivanje "pupčanih" kablova i cevi, izlazak rakete iz rampe, odbacivanje bustera na nekih 4000 m visine, odvanjanje prvog stepena i paljenje drugog na 50 km visine i dr.
Vreme le bilo poprilično oblačno, ali kada je "brojanje unazad" došlo u završnu fazu, oblaci su se, kao po naređenju, razišli baš iznad Gijanskog Svemirskog centra. I ARIANE 3 poletala na svoju prvu misiju...
 

Eh, bilo i prošlo...