Neno Hrisafović - KAKO JE NASTALA RAKETA ARIANE 3

 

Neno Hrisafović je bio glavni konstruktor čuvene francuske rakete ARIANE 3. U avgustu 2009 mi je poslao DVD sa 27-minutnim filmom o gradnji Ariane 3. Zbog toga što je Zlaja Nezirović zeznuo pa za dva i po mjeseca nije odradio ono što je obećao, danas, 11.11.2009,  sam uspio da DVD dobijem natrag, da ga razbucam u 6 dijelova, konvertujem u potreban format i "dignem" na YouTube.

Uz DVD, Neno mi je poslao i kratak opis.

 

 

 

 


 

GLAVNE SEKVENCIJE prikazane na TEHNIČKIM FILMOVIMA

Glavna napomena: raketu konstruišu i proveravaju u svim fazama konstruktori, ali samo ispaljivanje vrše “artiljerci”.

·        Vide se dve “ruke” koje služe za napajanje  tečnim kiseonikom (LOX) i tečnim vodonikom (LH2) rezervoara trećeg stepena rakete kao i ostale  “pupčane vrpce” (električne, hidraulične, pneumatske) koje su vezane za jedan « jarbol »

·        « Ruke » se otvaraju i napajanje-dopuna LOX i LH2 se obustavljaju u vreme Ho-4 sec. Vidi cela raketa, njen « jarbol », kao i « otvaranje ruku »

·        Odvaja se priključak LOX ( prikljucak LH2 je sa druge strane). Kamera koja snima tu operaciju « vrti » sa nekih 275 slika/sec. Vidi se led iako je lokalna temperatura na suncu skoro 50°C.  Detalj odvajanja priključka LOX snimljen sa kamere montirane na « jarbolu ».

·        Ho. Ventili goriva se otvaraju i motori se pale, računar na zemlji proverava povecanje pritiska u komori sagorevanja svakog motora. Realno vreme trajanja provere : 3,8 sec. Za to vreme motori sagore skoro 4 tone goriva !

·        Računar je dao odobrenje i brave se otvaraju. Postolja rotiraju za nekih 60° da bi izbegla dodir sa raketom ako orijentacija motora nije perfektna.

·        Raketa izlazi iz startne rampe. U poslednjem trenutku kamera snima i plamen bustera i zatim…izgori. Film je sačuvan.

·        Otkačivanje « viška-oduške » LOX. Brzina kamere je normalna.  Kamera je montirana na  "jarbolu ".

·        Odvajanje termičke zastite drugog stepena. Kako je količina goriva relativno mala (34 tone) i raketa izložena toplom vetru od preko 10m/sec, gorivo može da se zagreje preko 27°C za vreme čekanja i « brojanja unazad » na zemlji što nije dozvoljeno : turbo-pumpa reskira da u pokretanju aktivitira što bi dovelo do uništenja motora u momentu zapuštanja, a time i rakete. Zato se za vreme « čekanja » na zemlji drugi stepen zaštićuje termičkim štitom koji ima sopstveni uređaj za odvajanje pri izlasku iz startne rampe.

·        Paljenje bustera (to nije smelo da se uradi na rampi, jer bi gasovi bustera teško oštetili brave) i izlazak iz « jarbola ».

·        Raketa je snimljena kroz jedan crni filter (posebna kamera) da se proveri dali postoje u mlazu bustera još nesagoreni delovi baruta.

·        Uspon rakete

·        Odbacivanje bustera oko 3 sek posle potrošnje baruta (oko 28 sec od paljenja). 

·        Kamere ugrađene na prednjem delu bustera snimaju udaljenje bustera od rakete. Kamere funkcionišu skoro do pada bustera na zemlju i uništene su, ali filmovi su sačuvani. Jedna posebna teleskopska kamera, instalirana je na Đavoljem otoku.

·        Kraj fukcionisanja prvog stepena i zapuštanje u rad motora drugog  stepena  . 

·        Najzad, paljenje motora drugog stepena koji izbaci raketu na preko 200 km pri brzini od 4,4 km/sec. Zatim treći stepen ubaci satelite u transfernu geostacionarnu orbitu sa konačnom brzinom od 10,4 km/sec.

 


Naznačena masa dva satelita je prevaziđena: performansa je postala  2700 kg

Uspon i odbacivanje bustera. Ugrađene kamere funkcionišu i posle odbacivanja. Računar posle određuje na osnovu snimaka meta na raketi kretanje bustera pri odbacivanju kao i njegovu linearnu i ugaonu brzinu odvajanja.


Ostale modifikacije rakete ARIANE 3 u odnosu na ARIANE 1. Okovi za vezu rakete za startnu rampu i priključak jednog bustera koji prenosi njegov potisak (70 kN). Zamenjeno je gorivo: umesto UDMH  je usvojeno UH25 što je pomoglo povećanje  potiska glavnih motora prvog i drugog stepena za skoro 10%. Ispitivanje grupe od četiri motora prvog stepena na probnoj instalaciji SEP u Francuskoj i drugog stepena  (smanjeni atmosferski pritisak) u VFL (RFA).

Razvojne probe bustera u Colefero (Italija). Vidi se prisustvo jednog dela motorskog nosača prvog stepena rakete pokrivenog termičkom zaštitom od zračenja mlaza bustera.

Ispitivanje funkcionisanja bustera u vertikalnom položaju na posebnoj probnoj rampi u Sardiniji (Italija).

Ispitivanje odbacivanja bustera u IABG (RFA) i provera kinetičkih parametara računatih pod uslovima ispitivanja (ubrzanje 1 „g“, brzina rakete V=0 km/sec).

Kriotehnički motor trećeg stepena (LH2 i LO2). Povećanje pritiska sagorevanja od 30 bar na 35 bar, povećanja kapaciteta rezervoara od 8,0 na 10,4t i trajanja funkcionisanja od T= 570 sec na T=735 sec.


Završni radovi na termičkoj izolaciji trećeg stepena. Ispitivanje na vibracije motora trećeg stepena. Ispitivanje na vibracije elektronskog mozga rakete obzirom na izvedene modifikacije sa ARIANE 1 na ARIANE 3. SYLDA, Sistem za duplo vešanje i lansiranje dva satelita u orbitu (prvo i jedinstveno u svetu). Balistička kapa pod tornjem. Montaža pod tornjem prvog stepena i zatim i dva bustera.


Montiranje rakete u tornju. Montiranje bustera posle provere radiografijom, montaža sistema za vešanje i odbacivanje, montaža pirotehničkih sistema odbacivanja, montaža upaljača bustera.


Zatvaranje balističke kape i priključak ventilacije dva satelita suhim azotom.  Prvo lansiranje ARIANE 3 (let broj 10).