Modelari Jedriličari Motorni Padobranci Mehaničari Predsjednici, simpatizeri, aktivisti i ostali

RADNA ZAJEDNICA

 1. Alija Abdinović - Amidža, (vozač)
 2. Atifa Alibegović KIKA - Katica za sve
 3. Jovo Arežina (upr)
 4. Resul Bašić (sekr)
 5. Zvonko Bušić (upr)
 6. Šukrija Čolaković, izmislio biznis
 7. Mubedžel Đukić - Bedžo (sekr)
 8. Branislav Gavrić - Gavro (sekr)
 9. Mirsad Hadžić - Mirso (sekr)
 10. Boris Jovanović (upr)
 11. Miloš Kovač (čuvar)
 12. Boro Lasica - (sekr)
 13. Savo Marković (čuvar)
 14. Mihajlo Meljnikov (sekr)
 15. Ratko Milanović Brico (sekr)
 16. Ladislav Miletić - Braco (upr)
 17. Dževad Misirlić (vatrogasac)
 18. Petromir Mišković - Maki (upr)
 19. Andrija Mračkovski (upr)
 20. Hasan Oprašić (čuvar)
 21. Ilija Roljić  (sekr)
 22. Ilija Savić (intendant i šef čuvara)
 23. Bećir Šejtanić (sekr)
 24. Milenko Trapara (čuvar)
 25. Ratko Vasković (čuvar)
 26. Kasim Viteškić (čuvar)
 27. Miro Kočevar (nastavnik jedriličarstva)
 28. Slobo Kosovac  (nastavnik jedriličarstva)
 29. Vladislav Spasić Spasa  (nastavnik jedriličarstva)

 


Modelari Jedriličari Motorni Padobranci Mehaničari Predsjednici, simpatizeri, aktivisti i ostali