MODELARSKA ŠKOLA 1945

 

Hajde da pokušamo otkriti što više aktera sa ove slike

Istu fotografiju u 4 puta boljoj rezoluciji možete otvoriti ovdje

Današnje stanje na tabeli je slijedeće:

Ukupno lica: 33

Prepoznato: 18 (broj 1. samo prezime)

Znamo da je 7-oro u životu (plava podloga)

Ja sam "izvukao" sva lica. Zeleno uokvireni su jasni, njih smo prepoznali. A ako je i polje sa slikom svijetlo plavo, modelar je u životu. Žuto uokvirenim nedostaje ime, a o crveno uokvirenim za sada ne znamo ništa. Slava onima u crnim poljima.

??? Sočo

 

Sveto Zubović

 

Dušan Zorić

 

Leb Cvetković

 

 

 

 

Nikola Kršić

Bogdan Kršić

Moco Albahari

Srđa Matijević

 

Braco Miletić

Sadrudina Gavrankapetanović

Pavle Urlih

Mišo Bušić

 

Bimbo Heđi

 

 

Mišo Bukovac

Žika Vekić

Momčilo Toholj

 

Mario Tifničević

 

 

Džemil Đeko Softić

 

     

 

1. ???? Sočo

3. Sveto Zubović

5. Dušan Zorić

7. Leb Cvetković

12. Nikola Kršić

13. Bogdan Kršić

14. Moco Albahari

15. Srđa Matijević

17. Braco Miletić

18. Sadrudina Gavrankapetanović

19. Pavle Urlih

20. Mišo Bušić

22. Bimbo Heđi

25. Mišo Bukovac

26. Žika Vekić

27. Momčilo Toholj

28. Mario Tifničević

32. Džemil Đeko Softić

1.836

20.10.15

Sveto Zubović i Braco Kukić

1. GENERACIJA MODELARSKE ŠKOLE U SARAJEVU 1946-47 god.
- Modelarski "A" kurs, Mojmilo, 1947. godina.
Na fotografiji s desna na lijevo:
Prvi sa većim modelom Svetislav Zubović, drugi bez modela Fahro Konjohodžić, treći drži model "Neven" Ivan Puncer. Ostalim modelarima Sveto ne može da se sjeti ime i prezime.