Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Irfan Abdagić - Seljo (jedriličar, motorni pilot) Poginuo 4. maja 1969. u Aeru-3 YU-CXA sa Safetom Borovcem na gradilištu saobraćajnog aerodroma Sarajevo


video Butmir 1967, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika