Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Alija Abdinović Amidža, (vozač) PREMINUO 27. aprila 2007 u Sarajevu 81. godini


slika , slika , slika , slika , slika , slika , video Butmir 1986, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika


 

Povratak na In-memoriam-e


 

27. APRIL 2007: ALIJA ALJO ABDINOVIĆ - AMIDŽA

U 81. godini u Sarajevu je preminuo Alija Abdinović - Aljo, Amidža, legendarni vozač

Nema člana kojeg on nije prevezao na Butmir, pragom ili nekim od brojnih kombija, na neki od aerodroma gdje smo letili, ili sa neke od pustahija gdje se vanterenski slijetalo. Ja ga pamtim kao čovjeka koji nikada, ama baš nikada, nije podigao glas na ikoga.

 

Dženaza je obavljena 28. aprila u Sarajevu.

 

Neka je vječni pokoj i mir Amidžinoj dobroj duši.


 

Povratak na In-memoriam-e