Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Miroslav Adamović Adam (pad), Poginuo 19.03.1996 od mine,


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika