Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Gustav Ajdič  (jedriličar, motorni pilot, nastavnik jedriličarstva) PREMINUO u junu 2009 u Sloveniji


slika , slika , tekst, slika , slika , tekst, slika ,slika , slika , slika