Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Emir Akvić (padobranac, nastavnik), alexze@bih.net.ba

Član AK Sa od 1987, prošao svašta sa rajom, još uvijek leti (doduše sad paragliderom u PG klubu VEKTOR Zenica)


slika , slika , slika , slika


email   alexze@bih.net.ba
skype                 

telefon kućni

 

telefon mobilni

 
telefon 3  
telefon 4  
država  
grad  
adresa