Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Hazim Alagić (jed, mot, pad)


 


Hazim Alagić rođen 1933. Postao član 1947, prvo modelar, pa onda jedriličar.

Počeo letiti na Mojmilu na Vrapcu, natezanje i polijetanje gumom bez vitla.

Završio C jedriličara. Obuku vršio na Ždralu. Letio sa  instruktorima Mariom Tifničevićem, Nenom Hrisafovićem, Zdenkom Maksimovićem, Safetom Čuuševićem. Jedanput skakao 1949 iz Junkersa JU-52 kao obavezna obuka. Laširao Jastreba.

Njegova generacija Levicki Predrag, Šavija Bogdan i njegovim bratom Šavija Đorđem, Čehajić Mehom, Zlatom Osmić.

Pored jedrilica, prošao školu motornih pilota skupa sa Jakšom Minićem, otisao zbog sukoba sa izvjesnim Heljićem, nikada se nije vratio na Butmir. Imao je nadimak "padobrančić".