Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Moris Albahari - Moco (mod, nast jed, nast mot), moris-a1@hotmail.com, Sarajevo

Član Modelarske škole 1945,; Jedan od 33 polaznika Modelarske škole Aerokluba Sarajevo 1945, trideset i troje veličanstvenih, kako sam ih ja nazvao. Ta škola je ona klica iz koje je naš klub ponikao.


slika , slika , slika , slika , slika , tekst, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika 6.54 , slika 6.59 , slika , , slika