Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Rizo Alibegović (nast jed, nast mot); PREMINUO 25. jula 2002 u 72. godini života. Sahranjen na Vlakovu 27. jula 2002.


slika slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika, slika, slika , slika