Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Hikmet Bajtarević (mot), 061 360 354

Letio helikoptere u Rajlovcu i komandant naših rezervista (na aeroklubskim avionima). Penzioner sa punim stažom. Ima radnju za prodaju i popravku bicikla odmah do slastičarne "Palma"


slika