Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Adnan Balta (pad)


slika, slika , slika


Ja sam Adnan Balta iz Sarajeva, bio sam padobranac 1976. i 77. godine. Teorijska obuka je počela u jesen 1975. g. u prostorijama Aerokluba na Obali i držali su je Ahmet Musić, Mirsad Hadžić, Slavica Lučić, povremeno Enver Paloš i Omer Kulić. Internat na Sportskom aerodromu Butmir bio je u ljeto 76. g. Od dvadesetak osoba koje su završili obuku skakali su slijedeći: Smajil Mujčinović, Bratislav Milenković - Brada, Senad Hadžiabdić, Zuhdija Kadrić - Zuhdo, Vera Lučić  - Verica, Danijel Ljubonjić, Adnan Balta.