Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Faruk Behmen (jed, mot), jedriličarska obuka u Livnu 1966, a motorna u Zalužanima 1967


slika , slika , slika , slika , slika , slika ,