Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Milorad Blagojević - čika Blagoje - upravnik; (upr, nast jed, nast mot); PREMINUO 4. maja 1995.


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , video Butmir1967, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika ,slika ,slika 2.395 , slika , slika , slika , slika