Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Miroslav Bogdanovski (pad). Kaže: Zovem se Miroslav Bogdanovski i rodom sam iz Kumanova, Makedonija. Kao učenik srednje vojne škole u Rajlovcu, počeo sam pohađati padobranski kurs kod nastavnika Paloš Envera. Nakon nekih tri meseca obuke i pripreme, napravio sam prvi skok. Inače, sve to se dešavalo leta 1988. Grupa iz Rajlovca, gde nas je bilo 7-8 i isto toliko momaka iz grada, svaki vikend se okupljala na aerodromu. Dogovor je bio takav da je klub davao padobrane, a vojska avion AN-2 i posadu. U toku 88 i 89 napravio sam ukupno 23 skoka, za šta imam diplomu. Najdraže mi je što još uvek imam i člansku knjižicu aerokluba (naravno plaćao sam redovno članarinu). Želim vam puno uspeha u daljem radu!