Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Radomir Bojanić - Vojvoda (jed, mot); Miro kaže: Bio je sa mnom u ŠROA XXVI Klasa 1974/75. Nije znao marširati (išla mu lijeva noga sa lijevom rukom, a desna sa desnom – živa pišurija ). Bio je kratko motorni pilot i odmah otišao u ŠROA, a poslije otišao u Venecuelu u konzularnu službu pa zatim u Meksiko gdje je prekinuo diplomatsku karijeru, oženio se i ostao tamo živjeti. Dobar čovjek i Raja sa Pala,


slika