Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Aco Bošković - Bugar (jed, mot), Rođen 17.08.1931, PREMINUO 25. juna  2014 u Sarajevu


slika , slika , slika , slika , slika , slika