Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Davor Buntić (pad). Na moje pitanje da li je bio član Aerokluba, kaže: Kako nisam bio, virila mi članska karta dva prsta iz džepa i svi se ibretili vidiga ide drug član ;-) šalim se. Učlanio se ´82 u prostoriji na Obali  – 25 skokova. 1983 bili u Prijedoru kojim povodom možeš me sada ubiti znam da je bilo iz čitave BiH. 3 godine sam bio na Butmiru, došla vojska i put me odnese u drugom pravcu.