Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Zvonko Bušić (upravnik, jed, nast mot),  PREMINUO 22. juna 2018. u Sarajevu


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , video Butmir 1985, video Butmir 1986, video Butmir 1986, slika , tekst, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika