Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Dževad Buzadžić - Dževdo, Buza (mod, jed), dzevad1943@mail.ru


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , tekst, tekst, tekst, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , , slika ,slike sa Seletove dženaze (1, 2, 3), slika , slika , slika ,


 

Buza je jedan od trojice mojih učenika na kojima sam ja odstažirao jedriličarsko nastavničko ovlaštenje.