Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Šerif Čapra (pad, nast mot).  PREMINUO 9. juna 2018 u Beogradu. Prvi motorni pilot koji je platio svoju obuku, uradio to na Grobniku; sada u Beogradu


slika , slika , slika , slika , tekst, slika , slika , slika , slika , slika , video Butmir 1986, tekst, tekst, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika, slika  , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika