Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Džemil Čaušević (jed, nast mot); PREMINUO 29. avgusta 1987


slika , slika , slika , video Butmir 1986, tekst, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika