Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Meho Čehajić (jed, pad), generacija Mojmila 1947


 


Počeo letiti na Mojmilu na Vrapcu, natezanje i polijetanje gumom bez vitla.

Završio C jedriličara. Obuku vršio na Ždralu. Letio sa  instruktorima Mariom Tifničevićem, Nenom Hrisafovićem, Zdenkom Maksimovićem, Safetom Čuuševićem. Jedanput skakao 1949 iz Junkersa JU-52 kao obavezna obuka.

Njegova generacija Levicki Predrag, Šavija Bogdan i njegovim bratom Šavija Đorđem, Hazimom Alagićem, Zlatom Osmić.