Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Ibro Čengić (mod, jed),  PREMINUO 3. maja 2012. Za Ibrinu smrt mi je javio Buza 13. maja 2012:

 

ZAPAZIO SAM DA NISI EVIDENTIRAO ODLAZAK NAŠEG DOBROG MODELARA I JEDRILIČARA IBRE ČENGIĆA, UMRO JE 3. MAJA. JA SAM GA ZAPAMTIO KAO VRLOG, TIHOG I SKROMNOG ČOVJEKA, DOBROG DRUGA I PRIJATELJA. NJEGOVU AKTIVNOST PREKINULA JE SLUŽBA NA REPETITORU VLAŠIĆ, GDJE SE ZADRŽAO VRLO DUGO, I IZGUBIO KORAK. KAKO BILO, ZASLUŽIO JE DA SE TO REGISTRUJE, DA GA SMJESTIMO MEĐU ONE KOJE VIŠE NEĆEMO SRETATI. MENI GA JE ISKRENO VEOMA ŽAO, HVALA MU ZA MNOGE LIJEPE TRENUTKE, PUTOVANJA I TAKMIČENJA.

 


slika , slika