Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Šukrija Čolaković  PREMINUO, izmislio biznis, prvi počeo da radi na procenat, od tada smo uvijek imali goriva skoro bez ograničenja, a i jedrilice su počele da se kupuju


slika