Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Hasan Ćuk Hasko (jed). Preminuo u saobraćajnoj nesreći 30. maja 1955.

 

Haskov brat Sulejman piše: Hasko je rođen je 1929. u Trnovu kod Jajca. Kao 12-godišnji dječak morao je sa 8-članom porodicom mog rahmetli oca Ibrahima 1941. izbjeći ispred četnika preko Mrkonjića i Jajca u Sarajevo, gdje se školovao i završio prvo krojački zanat, a kasnije i fiskulturnu školu, ono što je poslije bio DIF-u. Kao profesor fiskulture radio je u Banja Luci. Na vožnji biciklom između dva radna mjesta poginuo je u saobraćajnoj nesreći 30. maja 1955. kada sam ja završio prvi razred osnovne škole.