Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Ljubiša Ćuk (jed); Ljubiša kaže: Ja sam neslavno završio pred kraj praktične (žestoko poniranje, a iza mene u Blaniku sedio tadašnji upravnik) pa sam dobio voljno i predlog "da platim budalu koja će trpiti moja TOP-GUN sranja". Nikad mu to nisam oprostio.