Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Milan Dabarčić (pad); rođen 02.02.1964, padobranska obuka 1981


slika , slika


email dabarcic@telefonica.net 
skype  

telefon kućni

 

telefon mobilni

 
telefon 3  
telefon 4  
država Španija
grad  
adresa