Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Dragan Dabić (mot, meh), Prodan piše: on je završio srednju vojnu školu u Rajlovcu i bio je u službi u Bihaću kao mehaničar na Mig-21. Potom je 1974. završio motornu obuku u B.Luci kao član AK Bihać. 1976 se demobilisao se i zaposlio na Butmiru kao avio mehaničar i postao je član AK SA. Nezadovoljan niskim primanjima, krajem 1977. odlazi u Daruvar u poljoprivrednu aviaciju, a potom gubim konakt sa njim. KRATKO JE BITISAO NA BUTMIRU PA GA MOŽDA ZATO NISI ZAPAZIO!


slika , slika