Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Lazo Dimić (jed), živi u Rovinju


slika , slika , slika , slika , slika , , slika


 


Poslao slike za sajt: