Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Fudo Dorić (jed), Internat Livno 1964

 


slika , , , tekst, slika


 

Email: fdoric@hotmail.com