Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Momo Drašković (pad)


slika , slika 1.686


 

Zanimljivost: Momo i ja smo istog dana položili vozački ispit.