Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Ejub Durić (jed, mot), rođen 17.01.1947, osnovna obuka Livno 1964


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika


email ejubduric@shaw.ca
skype  

telefon kućni

 

telefon mobilni

 
telefon 3  
telefon 4  
država Kanada
grad  
adresa  

Poslao slike za sajt: