Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Fadil Fazlagić - čika Fadil (nast mot)

Ono što je Fadil radio sa Aerom-3, ni njegovi konstruktori nisu zamislili da će biti moguće.


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika


Fadil je početkom rata dobio manji moždani udar, ali je brzo nakon toga obolio od Parkinsonove bolesti. Umro je 21. jula 2000. godine u Sarajevu od sepse krvi, vjerovatno izazvane raznim lijekovima. Rodjen je 10.04.1929. godine, bio je prva generacija pilota one države, a obuku je završio u Rusiji.