Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  "Pipo" Feldbab (nast pad, mot). Bio je rukovodilac padobranskog starta kada je poginuo milicioner Lazo 1950 i neke. Glavni padobran ostao palačinka, a pomoćni je otvorio pravo u njega. Svi su čuli kako je jadnik vikao cijelo vrijeme pada na kraju piste. Pipo Feldbab je strogo kažnjen, oduzeto mu je zvanje nastavnika padobranstva i motornog pilota, jer je padobranac skočio iz "Tiger Moth"-a, a ne iz PO-2 (koji je bio u kvaru) i jer je padobranac skočio u plitkim cipelama (!).