Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Fikret Ferhatović Fiko (jed), čovjek koji je otkrio u Augsburgu motornu jedrilicu Grob 109B koju smo onda kupili


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , ,