Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Sadrudina Gavrankapetanović (mod) - član Modelarske škole 1945;  PREMINULA u Sarajevu 11. avgusta 2015.


slika , slika


Juče, jedanaestog avgusta 2015, u Sarajevu je preminula Sadrudina Gavrankapetanović ,jedna od 35 učlanjenih u Modelarsku školu Aerokluba Sarajevo 1945, ili kako ih ja zovem, 35 VELIČANSTVENIH!