Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Slavica Gujić (pad) Poginula na našem aerodromu pri izvođenju 142 skoka 1. septembra 1972. Gledao sam. Glavni padobran je dobio kobasicu, Slavica ga je odbacila, i od tog momenta ni jedan jedini pokret nije napravila. Pala je neposredno kod natpisa BUTMIR


slika , slika , slika , slika