Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Irfan Habibović (jed, mot); rođen 02.05.1965 u Prijedoru. Član AK Sarajevo od 1982. Osnovna jedriličarska obuka u avgustu 1983; jedriličarska dozvola 26.11.1984; jedričarsko nastavničko ovlaštenje 07.09.1987; motorna osnovna obuka 1985; motorna dozvola 09.07.1986. Dozvole su važeće i danas, kao i dozvola radarskog kontrolora letenja.


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika ,slika , slika   , slika , ,slika , slika