Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Mustafa Hadžović – Muja (mod); osvojio treće mjesto u A-2 na svjetskom prvenstvu 1959


slika , slika