Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Zlatko Hafizović (nast jed, mot), rođen 22.10.1949, sada leti na 747, samo na tom tipu ima 14.400 sati. WOW!!! Najmlađi pilot u BiH, prošvercovao se sa lažnim podacima na osnovnu obuku. Apsolutni talenat, eno ga desno na takmičenju u Borovu , a pantole mu kao da je u vodi stajao kada ih je Bog dijelio


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , , slika , slika , slika , slika ,