Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Željko Holik (jed, mot); završio jed. obuku 1983; PREMINUO 2006. godine u Ljubljani


slika , slika , slika , slika , slika , slika