Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Ahmed Hrustanović (mod, jed, mot) 27.11.2010: Dejane zdravo, ja sam Ahmed Hrustanović, rođen u Varešu, dugo živio u Visokom. Sada sam u Podlugovima, a često sam skoro svaki dan u SA i sa Bracom Kukićem provodim dosta vremena

Ahmed je PREMINUO 15. avgusta 2016, info Dževad Buzadžić


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika