Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Božidar Ilić - Bobo (jed, mot); muž Desanke Martinović - Dese, sada u Australiji


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , video Butmir 1985, slika , fotos Bobana Voinova, slika , slika , slika , , slikaPoslao slike za sajt: