Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Zijad Imamović (jed, mot), sada u Sarajevu


slika


email zijad_imamovic@aod.ba
skype  

telefon kućni

 

telefon mobilni

 
telefon 3  
telefon 4  
država BiH
grad Sarajevo
adresa